Annuleringsvoorwaarden

Welkom bij de Oude Pastorie Lisse B.V.

Als u een reservering doet bij de Oude Pastorie via een van onze digitale kanalen, zoals: onze website, mobiele website of boekingskanaal, zijn deze annuleringsvoorwaarden, samen met ons privacybeleid, boekingsvoorwaarden en alle andere geschreven informatie die we onder uw aandacht brachten, voordat we uw reservering bevestigden, van toepassing.

Lees deze annuleringsvoorwaarden zorgvuldig door. Hier geven we uitleg over een aantal belangrijke zaken en beschrijven onze respectieve rechten en plichten bij een mogelijke annulering.

Contactgegevens:

De Oude Pastorie Lisse BV
Grachtweg 2
2161HN Lisse
Tel: 0252-204004
E-mail: info@deoudepastorielisse.nl

In deze annuleringsvoorwaarden verwijzen ‘u’ en ‘uw’ naar de eerstgenoemde persoon op de reservering alsmede de personen namens wie de reservering is gedaan. De website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door de Oude Pastorie Lisse BV (‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) en als u een reservering doet, is uw boeking bij ons binnengekomen.

Door een reservering te annuleren, gaat de eerstgenoemde persoon op de reservering namens alle personen vermeld in de reservering ermee akkoord dat:

  • hij/zij deze annuleringsvoorwaarden heeft gelezen en de bevoegdheid om en ermee akkoord gaat erdoor gebonden te zijn.
  • hij/zij de financiële verantwoordelijkheid of gevolgen aanvaardt die gebonden zijn aan de voorwaarden bij het annuleren van een reservering namens alle personen vermeld in de reservering.

1. Annulering van klant

Indien u uw bevestigde reservering wilt annuleren, moet u de procedure(s) volgen die hier staan beschreven. Als u hebt geboekt via:

  • De Oude Pastorie, dan kunt u via ons de reservering gratis annuleren tot 24-uur voor incheckdatum (om 15:00). Mocht u toch binnen de 24-uur voor incheckdatum annuleren, dan wordt het totaalbedrag (100%) alsnog in rekening gebracht. De Oude Pastorie is telefonisch bereikbaar via: 0252-204 004 of via de mail: info@deoudepastorielisse.nl
  • Booking.com, dan moet u de reservering annuleren via het boekingssysteem van Booking.com. Tot 24-uur voor de incheckdatum (om 15:00) is uw reservering gratis te annuleren. Mocht u toch binnen de 24-uur voor incheckdatum annuleren, dan wordt het totaalbedrag (100%) alsnog in rekening gebracht. Indien u recht hebt op het gehele bedrag of een deel daarvan, met betrekking tot een annulering, dan wordt deze door Booking.com aan u teruggestort. Dit kan enkele dagen duren.

Let op: Sommige reserveringen vallen onder ‘non-refundable’ boekingen, vanwege de lage prijsgarantie die eraan gebonden is. Dit betekent dat u voor deze reservering een lager bedrag betaald dan het standaard bedrag per avond. Mocht u zo’n reservering annuleren, dan krijgt u het betaalde bedrag helaas niet terug. Hier gelden geen uitzonderingen voor.

  • Expedia.nl of Hotels.nl, dan moet u de reservering annuleren via het boekingssysteem van Expedia.nl. Tot 24-uur voor de incheckdatum (om 15:00) is uw reservering gratis te annuleren. Mocht u toch binnen de 24-uur voor incheckdatum annuleren, dan wordt het totaalbedrag (100%) alsnog in rekening gebracht.

Let op: Sommige reserveringen vallen onder ‘non-refundable’ boekingen, vanwege de lage prijsgarantie die eraan gebonden is. Dit betekent dat u voor deze reservering een lager bedrag betaald dan het standaard bedrag per avond. Mocht u zo’n reservering annuleren, dan krijgt u het betaalde bedrag helaas niet terug. Hier gelden geen uitzonderingen voor.

  • AirBnB.nl, hier gelden andere annuleringsvoorwaarden. Lees de voorwaarden terug op hun website. Let op: Hier geldt de voorwaarden niet dat u tot 24-uur voor incheckdatum gratis kan annuleren.
  • Andere boekingskanalen, ook hier gelden andere annuleringsvoorwaarden. Lees de annuleringsvoorwaarden op de website van het desbetreffende boekingskanaal. Wij durven echter te melden dat wij verder niet met andere boekingskanalen samenwerken dan diegene die hierboven genoemd worden.


Merk op dat bepaalde reserveringen niet te restitueren zijn in het geval van annulering indien de reservering eenmaal is bevestigd. 
Als de reden voor uw annulering wordt gedekt door de voorwaarden van uw verzekeringspolis, kunt u deze kosten terugvragen. Sluit daarom altijd een reisverzekering af.

2. Verkorting

Als u besluit uit te checken voordat dat verplicht is, kunnen we de kosten van de ongebruikte resterende tijd van uw reservering niet terugbetalen, of aansprakelijk zijn voor eventuele extra kosten die u hiervoor maakt. Afhankelijk van de omstandigheden biedt uw reisverzekering wellicht dekking voor verkorting, daarom raden wij u aan om eventuele claims rechtstreeks bij hen in te dienen.

Voor het verkorten van uw verblijf adviseren wij om direct contact op te nemen met het boekingskanaal waar u hebt gereserveerd. Zij kunnen vervolgens met (mogelijke) toestemming van De Oude Pastorie de nodige aanpassingen in ons systeem doorvoeren.

3. Noodzakelijke annulering/verkorting

Mocht het om een noodzakelijke reden uw verblijf moeten annuleren of inkorten? Neem dan contact op met het boekingskanaal waar de reservering is geplaatst. Zij zullen a.d.h.v. de ernst van de situatie kijken of u recht hebt op een deel of het gehele bedrag van de resterende nachten. Hierbij zal het desbetreffende boekingskanaal contact opnemen met De Oude Pastorie om de mogelijke voorwaarden te bespreken en tot een eerlijk besluit te komen. Bij annuleringen binnen 24-uur wordt mogelijk de kosten van 1 nacht alleen in rekening gebracht.

Wij kunnen echter niet garanderen dat hier altijd toestemming voor wordt gegeven en dat u een deel of het hele reserveringsbedrag terugkrijgt. De Oude Pastorie is eindverantwoordelijk en behoudt het recht om zonder genoemde reden beslissingen te nemen, die mogelijk in het nadeel van de klant of gast kunnen worden beschouwd, met betrekking tot het terugkrijgen van een deel of het gehele reserveringsbedrag. In dit geval kan Artikel 5 mogelijk nog uitkomst bieden.

4. Als wij uw reservering annuleren

We mogen uw reservering te allen tijde met onmiddellijke ingang annuleren door u schriftelijk op de hoogte te brengen (inclusief e-mail) als u in gebreke blijft alle kosten m.b.t. uw reservering volledig en tijdig te betalen of als een dubbele boeking voorkomt (dit gebeurt echter zelden!), terwijl er geen andere kamer meer beschikbaar is. Annuleren vanuit onze kant is ook mogelijk als de prijs voor een geplaatste reservering mogelijk niet overeenkomt of te laag uitvalt vergeleken met de juiste prijs in onze boekingssysteem binnen een bepaalde periode. Of als u anderszins inbreuk maakt op een bepaling van onze Boekingsvoorwaarden. Dat komt naast andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die we hebben als gevolg van uw niet-nakoming van de overeenkomst.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we genoodzaakt zijn uw reservering te annuleren vanwege ‘overmacht’. Als dit gebeurt, zullen we u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en:

  • als u reeds hebt betaald, betalen we uw kosten terug; of
  • als u uw reservering nog niet heeft betaald, hoeft u dit niet te doen.

We betreuren het dat we niet kunnen bijdragen aan eventuele uitgaven of verliezen die u lijdt vanwege een dergelijke verandering of annulering.

Voor de doeleinde van deze clausule wordt ‘overmacht’ gedefinieerd als elke gebeurtenis die we niet, zelfs niet met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid, konden voorzien of vermijden als gevolg waarvan we u uw kamer niet kunnen verschaffen. Deze gebeurtenissen kunnen bestaan uit oorlog, oorlogsdreiging, civiele onrusten, terroristische activiteiten en de gevolgen van de dreiging van zulke activiteiten, oproer, handeling van een regering of andere nationale of lokale autoriteit inclusief havenautoriteiten, arbeidsconflict, afsluiting, natuurrampen of nucleaire rampen, brand, virus uitbraak, chemische of biologische rampen en ongunstige weers-, zee-, ijs- en rivieromstandigheden en dergelijke gebeurtenissen buiten onze invloed.

5. Verzekering afsluiten

We raden u sterk aan een persoonlijke reisverzekering of (doorlopende) annuleringsverzekering af te sluiten voor alle leden van uw gezelschap. Het is uw verantwoordelijkheid te garanderen dat de verzekeringsdekking die u koopt, past bij uw persoonlijke behoeften. De Oude Pastorie controleert overigens geen verzekeringspolissen.

Document laatst gewijzigde: Oktober 2019