Boekingsvoorwaarden

Wat moet ik weten voordat ik een kamer reserveer?

Hier is een overzicht van de boekingsvoorwaarden:

Als u een reservering doet bij De Oude Pastorie Lisse B.V. via een van onze digitale kanalen zoals onze website, mobiele website of boekingskanaal, zijn deze boekingsvoorwaarden, samen met ons privacybeleid, gebruiksvoorwaarden van de website en alle andere geschreven informatie die we onder uw aandacht brachten, voordat we uw reservering bevestigden, van toepassing.

Lees deze boekingsvoorwaarden zorgvuldig door. Ze geven uitleg over een aantal belangrijke zaken en beschrijven onze respectieve rechten en plichten.

Contactgegevens:
De Oude Pastorie Lisse
Grachtweg 2
2161HN Lisse
Tel: 0252-204004
Email: info@deoudepastorielisse.nl

In deze Boekingsvoorwaarden verwijzen ‘u’ en ‘uw’ naar de eerstgenoemde persoon op de reservering alsmede de personen namens wie de reservering is gedaan. De website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door de Oude Pastorie Lisse BV aan Grachtweg 2, 2161 HN Lisse, Nederland (‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) en als u een reservering doet, is uw boeking bij ons binnengekomen.

Door een reservering te doen, gaat de eerstgenoemde persoon op de reservering namens alle personen vermeld in de reservering ermee akkoord dat:

  • hij/zij deze boekingsvoorwaarden heeft gelezen en de bevoegdheid om en ermee akkoord gaat erdoor gebonden te zijn;
  • hij/ zij toestemming geeft voor ons gebruik van informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid;
  • hij/zij ouder is dan 18 jaar en bij het plaatsen van een bestelling van diensten met leeftijdsbeperkingen verklaart dat hij/zij en alle leden van het gezelschap de gepaste leeftijd hebben om deze diensten te kopen;
  • hij/zij de financiële verantwoordelijkheid aanvaardt om de reservering te betalen namens alle personen vermeld in de reservering.

1. Reserveren
Volg de instructies op onze website (www.deoudepastorielisse.nl) om bij ons te reserveren voor een kamer. Om uw reservering te bevestigen, dient u vooruit te betalen via Ideal of creditcard. Het boekingssysteem wordt uitgevoerd door Roomraccoon (www.roomraccoon.com), waardoor u via onze website wordt doorgelinkt naar onze boekingspagina.

Controleer of de gegevens van uw reservering klopt, voordat u uw reserveringsaanvraag indient. We zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van uw reservering als u ons onjuiste informatie geeft.

Uw reservering is bevestigd en er komt een bindende overeenkomst tot stand tussen u en ons zodra wij u een bevestiging hebben gestuurd met een geldig bevestigingsnummer ter bevestiging van uw reservering. Als u na ontvangst van mening bent dat bepaalde gegevens op de bevestiging onjuist zijn of u wilt dat er wijzigingen worden aangebracht, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen, aangezien het niet mogelijk is later wijzigingen aan te brengen.

We behouden het recht naar eigen keuze een reservering te weigeren en te weigeren een bevestiging te verstrekken.

2. Uw reservering betalen
Bij de Oude Pastorie in Lisse kunt u contant of met pin/bankpas betalen.
Afhankelijk van het soort boeking kan op het moment van boeken een volledige vooruitbetaling van het reserveringsbedrag worden verlangd. Bijvoorbeeld bij online dient men een vooruitbetaling te voldoen via de website of boekingskanalen. Het volledige reserveringsbedrag kan op elk moment tussen de boeking en de incheckdatum van uw creditcard/bankpas worden afgeschreven. Als u uw reservering nog niet volledig hebt betaald tijdens uw boeking, moet u het volledige bedrag betalen bij aankomst in het pand.

Als we alle verschuldigde betalingen niet volledig en op tijd ontvangen, 24 uur voor aanvang van uw boeking, hebben wij het recht aan te nemen dat u uw reservering wilt annuleren. In dit geval hebben wij het recht alle bedragen die op die datum zijn betaald of moeten worden betaald, te houden, en u dient de annuleringskosten te betalen die we u bij de boeking hebben vermeld.

Betalingen voor alle eventuele addon’s worden online direct bij het vermelde bedrag toegevoegd. Zijn de addon’s op een andere manier aangevraagd naast de reservering, dan dient u deze rechtstreeks aan de B&B te betalen voordat u uitcheckt.

3. Prijzen
De prijs van uw reservering en de voorwaarden waartegen de betaling, wijzigingen en annuleren zijn gedaan, hangen af van uw kamer, boekingstype en andere factoren en bij het boeken wordt u op de hoogte gebracht van deze voorwaarden. Merk op dat alle tarieven afhangen van beschikbaarheid!
Onze prijzen zijn bepaald afhankelijk van het hoog- en laagseizoen. De prijs van uw reservering wordt bevestigd op het moment van boeken en wordt niet aangepast in het geval van wisselkoersfluctuatie tussen de datum waarop u uw verblijf hebt geboekt en uw aankomstdatum. U moet altijd de prijs controleren op het moment van boeking!

De vermelde prijs op de website is inclusief ontbijt, gratis WI-FI, het gebruik van een Nespresso machine met verschillende koffie cups op de kamer, het gebruik van theekoker met ‘Tea Quiero’ Thee op de kamer en de mogelijkheid om was(sen) te draaien. Tenzij anders vermeld op onze website, is de prijs voor een kamer exclusief extra services (etc.). Tevens is het vermelde prijs exclusief toeristenbelasting. De Toeristenbelasting (vermeld op de pagina met tarieven) moet rechtstreeks bij de Oude Pastorie worden betaald. Het tarief voor de toeristenbelasting verschilt per gemeente. Voor gemeente Lisse bedraagt de toeristenbelasting €2,48 per persoon per nacht

We behouden het recht om fouten te corrigeren in zowel geadverteerde als bevestigde prijzen. Dit doen we zodra we op de hoogte raken van de fout. De prijs van onze bevestigde reservering is te allen tijde onderhevig aan de correctie van fouten en wijzigingen voortvloeiend uit overheidsoptreden zoals wijzigingen in belasting of andere wijzigingen opgelegd door de overheid en wijzigingen in de wisselkoersen van valuta. We behouden het recht om verhogingen van de prijs van uw reservering als resultaat hiervan aan u door te berekenen.

Bepaalde aanbiedingen die op internet beschikbaar zijn, worden uitsluitend op internet verkocht, d.w.z. op afstand en in geen geval aan de balie van de B&B.

4. Nauwkeurigheid
We streven ernaar te garanderen dat alle informatie en prijzen op zowel onze website als in ons andere boekingskanalen nauwkeurig zijn. Er kunnen echter soms wijzigingen en fouten optreden en we behouden het recht om in dit geval prijzen en andere gegevens te corrigeren. U dient de huidige prijs en alle andere gegevens m.b.t. uw gekozen reservering te controleren voordat u een kamer boekt.

5. Wijzigingen van uw kant
Indien u wijzigingen wilt aanbrengen aan uw bevestigde reservering, dient u direct telefonisch contact opnemen met de Oude Pastorie, dan wel uiterlijk 24 uur voor aanvang van uw boeking. De procedure staat vermeld in uw boekingsbevestiging. Hoewel we ons best zullen doen om u te helpen, willen wij u alvast waarschuwen dat wij niet altijd aan uw verzoeken kunnen voldoen. Als er wijzigingen uitgevoerd moeten worden, bent u aansprakelijk voor de betaling van eventuele extra kosten die daarvoor in kaart worden gebracht. Zie tevens specifieke voorwaarden die u op het moment van boeken zijn meegedeeld.

6. Annulering van uw kant
Indien u uw bevestigde reservering wilt annuleren, moet u de procedure volgen die staat vermeld in uw boekingsbevestiging. Merk op dat bepaalde reserveringen niet te restitueren zijn in het geval van annulering indien de reservering eenmaal is bevestigd. Als de reden voor uw annulering wordt gedekt door de voorwaarden van uw verzekeringspolis, kunt u deze kosten terugvragen.

7. Verkorting
Als u besluit uit te checken voordat dat verplicht is, kunnen we de kosten van de ongebruikte resterende tijd van uw reservering niet terugbetalen, of aansprakelijk zijn voor eventuele extra kosten die u hiervoor maakt. Afhankelijk van de omstandigheden biedt uw reisverzekering wellicht dekking voor verkorting, daarom raden wij u aan om eventuele claims rechtstreeks bij hen in te dienen.

8. Als wij uw reservering annuleren
We mogen uw reservering te allen tijde met onmiddelijke ingang annuleren door u schriftelijk op de hoogte te brengen (inclusief e-mail) als u in gebreke blijft alle kosten m.b.t. uw reservering volledig en tijdig te betalen. Of als u anderszins inbreuk maakt op een bepaling van onze Boekingsvoorwaarden. Dat komt naast andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die we hebben als gevolg van uw niet-nakoming van de overeenkomst.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we genoodzaakt zijn uw reservering te annuleren vanwege ‘overmacht’. Als dit gebeurt, zullen we u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en:
• als u reeds hebt betaald, betalen we uw kosten terug; of
• als u uw reservering nog niet heeft betaald, hoeft u dit niet te doen.
We betreuren het dat we niet kunnen bijdragen aan eventuele uitgaven of verliezen die u lijdt vanwege een dergelijke verandering of annulering.

Voor de doeleinde van deze clausule wordt ‘overmacht’ gedefinieerd als elke gebeurtenis die we niet, zelfs niet met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid, konden voorzien of vermijden als gevolg waarvan we u uw kamer niet kunnen verschaffen. Deze gebeurtenissen kunnen bestaan uit oorlog, oorlogsdreiging, civiele onrusten, terroristische activiteiten en de gevolgen van de dreiging van zulke activiteiten, oproer, handeling van een regering of andere nationale of lokale autoriteit inclusief havenautoriteiten, arbeidsconflict, afsluiting, natuurrampen of nucleaire rampen, brand, chemische of biologische rampen en ongunstige weers-, zee-, ijs- en rivieromstandigheden en dergelijke gebeurtenissen buiten onze invloed.

9. Verzekering
We raden u sterk aan een persoonlijke reisverzekering af te sluiten voor alle leden van uw gezelschap. Het is uw verantwoordelijkheid te garanderen dat de verzekeringsdekking die u koopt, past bij uw persoonlijke behoeften. De Oude Pastorie controleert geen verzekeringspolissen.

10. Speciale verzoeken
Als u speciale verzoeken hebt, moet u ons hiervan op de hoogte brengen als u uw reservering doet. Neem telefonisch contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken en wij proberen elk verzoek waar te maken. Voor speciale verzoeken kunnen mogelijk ook extra kosten in rekening worden gebracht. Mochten wij akkoord gaan met uw speciale verzoek(en), dan sturen wij een bevestiging of ander document op. Het niet voldoen aan een speciaal verzoek is geen schending van de overeenkomst door ons tenzij het verzoek specifiek is bevestigd. We aanvaarden geen reserveringen die afhankelijk zijn van het voldoen aan een speciaal verzoek.

11. Handicaps en medische problemen
Als u of iemand uit uw gezelschap een medisch probleem of handicap heeft die van invloed kan zijn op uw verblijf, breng ons dan hiervan op de hoogte voordat u reserveert, zodat wij advies kunnen geven over de geschiktheid van onze kamers. In elk geval moet u alle gegevens schriftelijk vermelden als u reserveert. Als de Oude Pastorie zich redelijkerwijs onbekwaam voelt om op een gepaste manier te voldoen aan de specifieke behoeften van de betrokkene, behouden wij het recht om de reservering af te wijzen, of, als niet alle gegevens worden vermeld bij het boeken, deze te annuleren als we op de hoogte raken van deze gegevens.

12. Toegankelijkheid
De kamers bevinden zich op de 2e verdieping van het pand van de Oude Pastorie in Lisse. Er zijn alleen trappen aanwezig in het pand. Dit zorgt ervoor dat de kamers niet toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel of mensen die slecht te been zijn.

13. Klachten
Als u tijdens uw verblijf een klacht wilt indienen, moet u de manager van de Oude Pastorie ogenblikkelijk op de hoogte brengen, die zal ernaar streven zaken op orde te stellen. Als de klacht niet kan worden opgelost en u door wilt gaan met uw klacht, moet u een formele schriftelijke verklaring van uw klacht bij ons indienen via: info@deoudepastorielisse.nl binnen 7 dagen na het eind van uw verblijf, waarbij u uw reserveringsnummer vermeldt alsmede alle andere relevante informatie. Hierdoor kunnen wij uw problemen snel identificeren en u sneller antwoorden. Het niet volgen van de procedure die wordt beschreven in deze bepaling kan van invloed zijn op onze capaciteit en de capaciteit van de betrokken leverancier om uw klacht te onderzoeken, en is van invloed op uw rechten onder deze overeenkomst.

Als u nog steeds van mening bent dat uw klacht niet is opgelost en u woont in een EU-lidstaat, dan kunt u zich ook wenden tot het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting op ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. Gedrag
Als u reserveert, aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door u of een lid van uw gezelschap. Volledige betaling voor zulke schade of zulk verlies moet op dat moment rechtstreeks aan de Oude Pastorie worden betaald. Als u in gebreke blijft dat te doen, bent u verantwoordelijk voor het oplossen van alle klachten die vervolgens tegen ons worden ingediend (alsmede voor uw eigen volledige proceskosten en die van de andere partij) als gevolg van uw daden.

De Oude Pastorie behoudt het recht om uw verblijf of dat van enig ander lid van uw gezelschap te beëindigen vanwege wangedrag, indien wij dit redelijkerwijs gepast vinden. Er zal geen restitutie worden gegeven. Bovendien zijn wij, noch de B&B enigszins verplicht om compensatie te betalen of kosten of uitgaven te vergoeden die u moet maken als gevolg van de beëindiging van uw verblijf.

Roken op de B&B kamers, alsmede alle overige binnenruimten is ten strengste verboden. Bij constatering van wel roken op de Bed & Breakfast kamers is een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50,- per overtreding.

15. Onze aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk en zullen u geen vergoeding betalen voor enig letsel, ziekte, overlijden, verlies, schade, uitgaven, kosten of andere klachten als resultaat van:
• de handeling(en) en/of het nalaten van de betrokkene(n);
• de handeling(en) en/of het nalaten van een derde partij die niet verbonden is met de bepalingen van de accommodatie waarvoor een overeenkomst is aangegaan en die onvoorspelbaar of onvermijdelijk waren;
• ongebruikelijke of onvoorziene omstandigheden buiten onze controle, waarvan de gevolgen zelfs niet konden worden vermeden als alle noodzakelijk zorg zou zijn betracht; of
• een gebeurtenis die we zelfs niet met de grootste zorgvuldigheid hadden kunnen voorzien of voorkomen.

Compensatie
Indien de Oude Pastorie wel aansprakelijk is, dan is de Oude Pastorie hiervoor verzekerd. In dat geval beperken we het compensatiebedrag dat we aan u dienen te vergoeden als we om welke reden dan ook aansprakelijk worden bevonden, als volgt:

(a) verlies van en/of schade aan bagage of persoonlijke bezittingen en geld of klachten aangaande ziekte: het maximale bedrag dat we u moeten betalen in verband met deze klachten is het bedrag dat overeenkomt met het volledige bedrag op uw verzekeringspolis dat van toepassing is op dit soort verlies per persoon, aangezien u geacht wordt een gepaste verzekering te hebben gesloten om dergelijke verliezen te dekken.

(b) Klachten die niet vallen onder (a) hierboven en waarbij geen sprake is van letsel of overlijden: het maximale bedrag dat we u dienen te betalen met betrekking tot deze klachten is tweemaal het bedrag dat door of namens de betrokkene(n) in totaal wordt betaald. Dit maximale bedrag dient alleen betaald te worden als u totaal geen profijt hebt gehad van uw boeking.

Wij aanvaarden onze aansprakelijkheid onder deze bepaling alleen op voorwaarde dat u elke klacht volledig in overeenstemming met de klachtenprocedure zoals beschreven in deze voorwaarden (13) bij ons indient.

Als er een betaling wordt gedaan, moet(en) de perso(o)n(en) die deze ontvangt (en hun ouder of voogd indien jonger dan 18 jaar) ons of onze verzekeraars tevens alle rechten toewijzen die ze hebben om een derde partij te vervolgen, en moeten ons en onze verzekeraar alle redelijkerwijs benodigde hulp bieden.

Merk op dat we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, verlies of uitgaven of andere bedragen van enigerlei aard: (a) waarvan wij, op basis van de informatie die u ons had verstrekt aangaande uw boeking voordat wij deze aanvaardden, niet hadden kunnen voorzien dat u deze zou oplopen of dat deze zich zou voordoen als we onze overeenkomst met u zouden verbreken; of (b) met betrekking tot enige zaak.

We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor diensten of faciliteiten die geen onderdeel uitmaken van onze overeenkomst met u. Excursies of andere tours die besluit te boeken of waarvoor u betaalt tijdens uw verblijf in onze B&B, maken geen deel uit van uw contractuele afspraken met ons.
Foto’s op de website zijn niet contractueel. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat foto’s, grafische afbeeldingen en tekst ter illustratie van de B&B een zo nauwkeurig mogelijk indruk van de accommodatie bieden, kunnen er kleine verschillen optreden, in het bijzonder als gevolg van veranderend meubilair of mogelijke renovaties.

Hyperlinks bij informatiebronnen op onze website (bijv. bij activiteiten) kunnen gelinkt zijn aan andere sites dan onze website en we aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites of de diensten die erop worden aangeboden.

16. Geschillen
Gasten moeten eerst contact opnemen met de Oude Pastorie in een poging om het geschil minnelijk te beslechten. Dit kan zowel telefonisch of per email: info@deoudepastorielisse.nl. Wij hopen de situatie zo spoedig mogelijk op te lossen.

17. Toepasselijk recht & bevoegde rechter
Onverminderd dwingende beschermende bepalingen die van toepassing zijn in het land van uw woonplaats, gaan beide partijen ermee akkoord dat deze Boekingsvoorwaarden en overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn, in alle opzichten worden beheerd door de Nederlandse wet, en dat elk geschil alleen wordt behandeld door de rechtbanken in Nederland.

18. Aanpassing van de Boekingsvoorwaarden
We kunnen deze Boekingsvoorwaarden te allen tijden aanpassen en/of aanvullen. In dit geval zetten we de nieuwe versie van de Boekingsvoorwaarden online. Ze zullen automatisch en met onmiddellijke ingang op alle klanten van toepassing zijn.

Document laatst gewijzigd: Juli 2018