Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website: Voor alle duidelijkheid wijst De Oude Pastorie Lisse BV, hierna te noemen De Oude Pastorie, ten aanzien van de website www.deoudepastorielisse.nl u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van De Oude Pastorie. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Oude Pastorie. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door De Oude Pastorie met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Oude Pastorie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel De Oude Pastorie alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is De Oude Pastorie Lisse BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van www.deoudepastorielisse.nl, welke geen eigendom zijn van De Oude Pastorie, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van De Oude Pastorie. Hoewel De Oude Pastorie uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door De Oude Pastorie worden onderhouden wordt afgewezen.
De Oude Pastorie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.